Der opstod en fejl - prøv evt. igen.
Tak for din interesse. Vi vender tilbage!

Kontakt os ved at udfylde nedenstående formular.

Udgangsmodul 6-kanal 10A

EAN 3250616059818
Type TYA606B
Leverandør Hager
Varenr 79.26.008.516
Tilgængelighed Skaffevare
Lagerstatus Ikke på lager79.26.008.516
Pakningsstørrelse 36
Salgsforpakning 1
Enhed Stk
2.2.1.1 Funktioner for Tændt/Slukket kanalerne
Programmet giver mulighed for individuel konfiguration af produktets udgange. De vigtigste funktioner er følgende:
| Tændt/Slukket
Med funktionen tænd/sluk kan man tænde eller slukke for belysningskredsen. Kommandoen kan komme fra afbrydere,
trykknapper eller andre kommandoindgange.
| Timer
Med timerfunktionen kan man tænde eller slukke en udgang i en varighed, der kan indstilles. Udgangen kan tidsindstilles til On eller OFF ifølge den valgte tidsstyringstilstand. Timeren kan afbrydes før afslutningen af tidsindstillingen. En indstillelig advarsel signalerer afslutningen af tidsfunktionen via en invertering af udgangstilstanden i 1 s. Timerens varighed kan indstilles via bussen KNX.
| Kiptryk med timer
Kiptryk med timer-funktionen svarer til en fjernafbrydelsesfunktion, som ved udløbet af en indstillelig varighed automatisk
omstiller til OFF.
Anvendelse: Belysning i lagre, kældre, garager osv.
| Prioritet
Med funktionen Prioritet kan man tvinge en udgang til en defineret tilstand. Prioriteten aktiveres gennem objekter i formatet 2 bit.
Prioritet: Manuel tilstand > Prioritet > Blokering > Grundlæggende funktion.
Det er kun en kommando for afslutning af prioritet, der tillader de andre kommandoer igen.
Anvendelse: Fastholdelse af tændt lys af sikkerheds grunde.
| Blokering
Med funktionen Blokering kan man låse en udgang i en foruddefineret tilstand.
Prioritet: Manuel tilstand > Prioritet > Blokering > Grundlæggende funktion.
Blokeringen forbyder alle andre handlinger, indtil der sendes en kommando for afslutningen af blokering. Varigheden af
blokeringen kan tidsindstilles.
| Scene
Med funktionen Scene kan man gruppere flere udgange, som kan sættes i en forud defineret indstilling. En scene aktiveres gennem objekter i format 1 byte. Hver udgang kan integreres i 64 forskellige scener.
| Program
Med funktionen Program kan man sætte flere udgange i en indstillelig foruddefineret tilstand. Programmet aktiveres gennem objekter i format 1 bit. Hver udgang kan styres af 2 programobjekter.
| Tidsindstillinger
Med funktionerne for tidsindstillinger kan man kommandere udgange, der er betinget af et forsinket tiltræk, forsinket frafald eller et forsinket tiltræk og frafald.
| Timer/kiptryk omskifter
Med funktionen Timer/kiptryk omskifter kan man skifte mellem fjernafbrydertilstand og en timertilstand på det samme
kommandoobjekt.
| Timetæller
Med funktionen Timetæller kan man sammenlægge varigheden på ON eller på OFF for en udgang. Der kan programmeres og ændres en tærskel for alarmudløsning via et objekt.

2.2.1.2 Avancerede funktioner
Med programsoftwaren kan man konfigurere produkternes generelle funktionalitet. Funktionerne hele produktet er følgende:
| Manuel tilstand
Med Manuel tilstand kan man isolere produktet fra bussen. I denne tilstand er det muligt at tvinge hver enkelt udgang lokalt.
Denne kommando har højeste prioritet. Alle andre kommandoer bliver ignoreret, hvis manuelt tilstand er aktiv. Det er kun efter en annullering af manuel tilstand, at de andre kommandoer tillades igen. Varigheden for manuel tilstand kan tidsindstilles. Manuel tilstand kan deaktiveres via bussen KNX.
| Statusvisning
Adfærden for statusvisning for hver enkelt udgang kan indstilles for hele produktet. Funktionen statusvisning overfører tilstanden for hver udgangskontakt på bussen KNX.
| Logikblok
Funktionen Logikblok tillader kommandoen af en udgang ifølge resultatet af en logisk handling. Den har den laveste prioritet.
Resultatet af handlingen kan udsendes på bussen KNX og kan kommandere flere udgange direkte. Der er 2 logikblokke, der
råder over op til 4 indgange, disponible pr. apparat.
| Diagnose
Med funktionen Diagnose kan man signalere apparatets funktionstilstand via bussen KNX. Denne information sendes jævnligt og/eller ved statusændring.